Mail info@multilens.se   Telefon +46 (0)31 88 75 50

Visa meny

AAA

Dubbelseende

Olika stora bilder – aniseikoni

När ögonen ser olika stora bilder talar man om oliksynthet eller aniseikoni. Den kan ha flera olika orsaker. Näthinnan kan t ex efter en skada ha förflyttats i ena ögat, och då blir bilden i det ögat både suddigare och större än i det andra ögat. Efter starroperation med en konstgjord lins i ögat kan en bildförskjutning mellan ögonen också uppstå, liksom efter hornhinnekirurgi.


En större bild i det ena ögat är svår att sammansmälta med en mindre i det andra. Man ser dubbla bilder.

Olika brytkraft i ögonen - anisometropi

När en person med brytningsfel har för stor skillnad mellan höger och vänster glasögonglas. Då kan bilderna på näthinnorna bli så olika stora att det är svårt med sammansmältningen, fusionen.
Om en närsynt har –3 dioptrier i det ena glaset och –7 dioptrier i det andra glaset blir skillnaden mellan bildstorlekarna svår att kompensera. Det kallas anisometropi och då uppstår uppenbara samsynsproblem, där det gäller att balansera bildstorlekarna för att få ett binokulärt enkelseende. De här problemen är ofta medfödda, men de kan också uppstå om man bara opererar det ena ögat för grå starr och skillnaden i brytkraft jämfört med det icke opererade ögat blir för stor.

Prismatiska fel när glasen är för olika

När man har två glas med olika styrka uppstår ofta inget dubbelseende när man ser rakt fram genom de balanserade glasen. Men om man ser nedåt i glasen med båda ögonen bryter det ena glaset ljuset mer än det ändra glaset, eftersom de har olika styrka. Bilderna vid närseende blir då förskjutna i förhållande till varandra och dubbelseendet som uppstår kan vara mycket besvärande. Det är viktigt att känna till det här optiska fenomenet och ta hänsyn till dessa avvikelser. Det förklarar varför man kan få dubbelbilder och synproblem på nära håll men inte vid avståndsseende.