Mail info@multilens.se   Telefon +46 (0)31 88 75 50

Visa meny

AAA

För utökat synfält vid hemianopsi

Genom åren har prisman använts för att underlätta för patienter med bilateralt halvsidigt synfält, med prisma bas ut mot det förlorade synfältet på ena ögat. De flesta av dessa lösningar har
byggt på att personen ska fixera in i prismalinsen för att kunna se eller upptäcka saker lättare. Detta har visat sig vara svårt att göra och ingen av lösningar har varit direkt framgångsrika.
Om man istället för att fixera blicken i prismat låter prismat flytta in bilden i det perifera seendet, så har det visat sig fungera bättre. Då syftet är att upptäcka objekt eller rörelser i prismat
för att sedan vrida på ögat / huvudet för att se detaljer, så kan man dessutom tillåta att bildkvaliteten i prismat är lågt. Detta innebär att man i stället för tjocka prisman kan använda sig av
fresnelprisman samt att man därmed kan använda sig av ännu högre prisman. Pionjären inom detta område är Dr Elli Peli som har utvecklat linsen Peli lens som tillverkas i USA.
Vi kan nu presentera Multilens version av detta hjälpmedel för den Europeiska marknaden. I vår version kallas linsen ML Peli Prism.

Broschyrer & Dokument >
Tekniska Specifikationer >
Detaljerad Information >

ML Peli Prism

 
Styrkeomfång

Sfär +/-4 Cyl -2 (Endast enstyrkeglas)

Press-On Prisma (Fresnel)

40 PRD (ger ca 20 graders utvidgning)

Optio Prisma

40 PRD eller 57 PRD (ca 26 grader)

Segmentstyp

PeliSeg, Enkelt eller dubbelt.

Material CR 39 1,5 index.

 

MULTIPLEXING

ML Peli Prism bygger på principen ”Multiplexing” som innebär att personen med halvsidigt synfält inte fixerar i prismat utan använder det bara för att upptäcka hinder i det perifera seendet. Därför kan segment med Fresnel-prismor användas då den optiska kvalitén och behovet av refraktiv korrektion inte är avgörande.

ETT ELLER TVÅ PRISMASEGMENT

ML Peli Prism kan beställas med ett eller två prismasegment (Dubbelsegment). Dubbelsegmentslinsen har ett prisma upptill och ett nertill, med ett avstånd på 12 mm från varandra. Formen på segmenten i våra ML Peli Prims linser är alltid vår unika form PeliSeg. Våra ML Peli Prism press-on segment har formen av en pil i basens riktning för att underlätta korrekt placering. Valet av 1 eller 2 prisman handlar i första hand om vilka behov användaren har. Givetvis så blir synfältet större med 2 prisma segment, men å andra sidan så begränsas synfältet uppåt.

40 ELLER 57 PRISMADIOPTRIER

ML Peli Prism linser kan beställas med 40 PRD eller 57 PRD. ML Peli Prism Press-on Segment kan beställas med 40 PRD (i pack om 10 st). Vilket man ska välja är individuellt och bör provas ut. I de flesta fall räcker 40 PRD. 38mm för dubbelsegment och 26 mm för enkelsegment.

BÅGVAL

ML Peli prism linser kan monteras i de flesta vanliga bågar så länge skivhöjden är minst 38 mm. 38 mm dubbel, 26 enkel. Med vår båge HangOn så åstadkommer man en lösning då man kan ha ML Peli Prism endast när man har som störst behov. Bågen är konstruerad så att den lätt ”hängs över” användarens vanliga glasögon så att Peli Prism Press-on segmenten hamnar på rätt ställe.

OLIKA ML PELI PRISM PRODUKTER

Följande ML Peli Prism-produkter erbjuder vi:

ML Peli Prism i form av en optio lins

Att en lins är en ”optiolins” innebär att segmentet är monterat i ett urfräst hål i huvudlinsen. Det ger bästa möjliga optik i både huvudlinsen och segmentet. Huviudlinsen har vanlig optik medans segmentet är gjort av en fresnellins.

 • ML Peli Prism lins – Ett segment upptill
  Ett PeliSeg segment upptill med 40 PRD eller 57 PRD.
 • ML Peli Prism lins – Ett segment nertill
  Ett PeliSeg segment nertill med 40 PRD eller 57 PRD.
 • ML Peli Prism lins – Dubbelsegment
  2 st PeliSeg ett upptill och ett nertill med 40 PRD eller 57 PRD.

ENKEL UTPROVNING

Utprovning av ML Peli Prism görs enkelt med vårt testset. I provsättet ingår en testbåge (vår båge HangOn) utrustad med plan-linser. Vidare finns i provsetet 10 st ML Peli Prism Press-on Segment, av vilka man placerar ut ett eller två i testbågen på rätt ställe i relation till pupillen med hjälp av en medföljande mall. Patienten kan sedan använda testbågen så länge han / hon behöver för att bedöma funktionen. Vi tillhandahåller utförliga utprovningsinstruktioner tillsammans med vårt testset.

ML Peli prism i form av Press-on-segment
Ett Press-on segment har en självhäftande yta som fäster utan lim på plana ytor, t ex glasen i ett par glasögon. Våra press-on segment är främst framtagna för test, men kan givetvis också användas permanent.

 • ML Peli Prism Press-On Segments
  Levereras i pack om 10 st.