Mail info@multilens.se   Telefon +46 (0)31 88 75 50

Visa meny

AAA

Mjuka kontaktlinser

Med ovanlig styrka och storlek

Multilens tillverkar alla typer av skräddarsydda mjuka kontaktlinser. Idag finns ett stort utbud av mjuka linser på marknaden. Ändå passar inte alltid standard-linserna till alla synfel. Vi kan tillverka specialanpassade kontaktlinser till ovanliga synfel eller annorlunda form på ögonen. Vi har lösningarna för dig som inte har hittat kontaktlinser som fungerar.

Behöver du kontaktlinser som korrigerar ditt brytningsfel, astigmatism? Börjar du få svårt att se på nära håll med dina nuvarande kontaktlinser? Med våra moderna lins-material och modern tillverkningsteknik kan vi tillverka det du behöver.

Fråga din optiker om kontaktlinser med speciallösningar!

Broschyrer & Dokument >
Detaljerad Information >

Alla våra kontaktlinser tillverkas efter beställning. Våra kontaktlinser med vanligast parametrar kallar vi för Standard (std). Behövs högre styrkor och ovanlig radie/diameter kallar vi dem för RX-linser. RX-linser kan tillverkas i alla möjliga ovanliga parametrar.

Krävs tjockare linser kan du välja mellan dubbel central tjocklek (DCT) och klacklinser (KKL), båda för orgelbunden hornhinna.

Alla mjuka linser kan tillverkas med toriska styrkor. Vi har fyra hydrogela material. Vårt mest använda material är ML 75 (74% vätskehalt). ML 65 (67%) har något lägre vätskehalt och används mest som ersättningsmaterial vid byte från annan lins som inte tillverkas längre. NL 60 (61%) med ännu lägre vätska och NL GM3 (58%) är material som lämpar sig bra för torra ögon. Önskas siliconhydrogel har vi NL SiH 74 (74%) som är ett väl beprövat material för speciallinser.

Alla våra kontaktlinsmaterial är icke joniska.Vid nytillpassning finns möjlighet att köpa mjuka linser med bytesrätt. De hydrogela linserna kan färgas och i första hand används då ML 75 Soft. Mer information hittar du i sektionen om färgningar.