Mail info@multilens.se   Telefon +46 (0)31 88 75 50

Visa meny

AAA

Vad är ML Filter?

ML FILTER - ABSORBERAR BLÅTT LJUS

Det som Multilens kallar för ML Filter handlar om färgade glasögonglas som hindrar den delen av våglängdsspektrat som har kortast våglängd, det blå ljuset, att nå ögat.
Vi uppnår detta genom att färga glasen med väl kontrollerade färger i nyanser som varierar mellan svagt gul till djupt röd.

 
     

ML FILTER - SKYDDAR MOT SKADLIGT LJUS

De flesta av dagens kliniska studier visar att både UV-ljus och blått ljus har skadlig effekt på retina. Hur skadligt det är beror på ljusets energi som i sin tur delvis beror på ljusets våglängd. Ju kortare våglängd desto högre energi och desto större skadeverkan.

Ljus upp till ca 470 nm har en skadlig effekt och sliter på ögat. Detta innebär inte att man still varje pris ska undvika ljus under 470 nm, utan snarare se till att man skyddar sig i situationer där mycket blått ljus förekommer. Givetvis så innehåller starkt ljus mycket blått ljus, men även situationer när man tittar på skärmar under lång tid eller att man befinner sig under lång tid i belysning från vissa typer av LED-lampor.

 

Diagrammet visar gränsen mellan UVA och UVB och utbredningen av det potentiellt skadliga blå ljuset upp till ca 460-470 nanometer.

     

ML FILTER MED STYRKA

Alla ML Filter går att kombinera med styrkeglas. Beställ vår glaskatalog för komplett utbud av glastyper och styrkeomfång.

   
     

ML FILTER - OLIKA VARIANTER

Multilens tillverkar en mängd olika filter som stänger ute olika mycket av våglängdsspektrat.
Multilens har lång erfarenhet av tillverkning av filter både för personer med partiellt seende och personer med normal syn men med höga kvalitetskrav.