Mail info@multilens.se   Telefon +46 (0)31 88 75 50

Visa meny

AAA

Vad är ljus?

LJUS ÄR ELEKTROMAGNETISK STRÅLNING

Det synliga ljuset är en del av den elektromagnetiska strålningen. Våglängden bestämmer egenskaperna hos strålningen. Elektromagnetisk strålning rör sig alltid med ljusets hastighet vilket gör att det är ett bundet förhållande mellan frekvens och våglängd. Ju kortare våglängd desto högre frekvens och därmed också högre energi. Den del av spektrat som vi kallar synligt ljus har en våglängd på ca 400-750 nm. Se nedan för en ungefärlig uppdelning av vad vi kallar de olika delarna av det elektromagnetiska spektrat. Observera att det finns några olika system för att dela upp våglängderna i olika grundfärger och det här är en av uppdelningarna som finns.

HUR PÅVERKAR ELEKTROMAGNETISK STRÅLNING KROPPEN?

Beroende på våglängd så påverkar strålningen oss olika mycket. Generellt sett kan man säga att ju kortare våglängd desto mer påverkan. Gammastrålar kan ta död på levande celler vid hög intensitet och röntgenstrålning kan vid höga doser orsaka cancer. Radiovågor på andra änden spektrat påverkar oss nästan inte alls utan passerar genom vår kropp utan större inverkan.

VAD HÄNDER I ÖGAT?

Ögat påverkas på samma sätt som resten av kroppen. Dessutom har ju ögat som uppgift att släppa in och detektera det synliga ljuset. Detta gör att även UV-ljuset släpps in och tillåts påverka strukturerna i ögat. UV-ljus påskyndar ögats åldrande och kan orsaka både katarakt och makuladegeneration.

När det synliga ljuset passerar ögats brytande ytor bryts de olika våglängderna olika mycket och den blå delen av spektret påverkas mest och orsakar distorsion på retina. Filtrets uppgift är att blockera detta ljus. Många som provat filter upplever förhöjd komfort, skärpa och kontrast. Speciellt synsvaga patienter som har högre krav på att den information som når retina skall vara så klar och skarp som möjligt.

Det finns också nya studier som visar att kortvågigt blått ljus kan vara skadligt på samma sätt som UV-ljus vilket gör att det finns en skyddseffekt i att filtrera bort det blå ljuset.