Mail info@multilens.se   Telefon +46 (0)31 88 75 50

Visa meny

AAA

AMD Comfort

Bättre synkvalitet, bättre kontrastseende och fullt UV-skydd.

En nyutvecklad lins – AMD Comfort - erbjuder personer med åldersförändringar i gula fläcken en klart förbättrad synkvalité.

En speciellt framtagen filterfärg erbjuder bästa möjliga skydd mot skadligt UV-ljus vilket ökar komforten och skyddar ögonen.

AMD Comfort-filtret reducerar en stor mängd av det kortvågiga blåa ljuset vilket ytterligare ökar komforten samtidigt som tillräckligt mycket släpps igenom för att behålla färgseendet, vilket är viktigt för behagligt seende.

AMD Comfort-linsens design skapar en förstoring vilket gör att fler synceller på näthinnan aktiveras. Det här ger en ökad förmåga att urskilja små detaljer vilket kan vara avgörande om man kan läsa en text eller inte.

Kombinationen av dessa egenskaper leder till bättre synkomfort genom bättre kontrastseende och synskärpa. Användaren av AMD Comfort kan njuta av bättre synskärpa, ökat skärpedjup, mindre ögontrötthet och bättre komfort under lång tid.

Broschyrer & dokument >
Tekniska Specifikationer >
Detaljerad Information >
Styrkegränser -8 to +8
Addition 0.75 – 6.00
Material CR39
Förstoring cirka 3 – 6 %
Filter Komfort Filter, C1
Behandling ML Prima
Glas Single vision, bifokala & progressiva
Test Set AMD Comfort Test Box, AMD Comfort Test Flip-ups, AMD Comfort Flirp kit.

 

Progressiva

 
Standardlins UniZone Classic
AMD  AMD-I and AMD-II
Höjd 16 mm eller 20 mm (20 mm rekomenderat)
Addition 0.75 to 4.00
Tansition möjligt Ja
Polarisation möjligt Ja

 

Enkelslipade

 
Standardlins SV Classic 
AMD  AMD-I and AMD-II
Tansition möjligt Ja
Polarisation möjligt Ja

 

Bifokala

 
Standardlins S28 Classic
AMD  AMD-I and AMD-II
Addition 0.75 to 6.00
Tansition möjligt Ja up till Add +4.0
Polarisation möjligt Ja up till Add +4.0

 

Trots en mängd framsteg inom behandling av ögonsjukdomar så är åldersrelaterad förändring i gula fläcken (AMD-Age Related Macular Degeneration) en av de allra ovanligaste orsakerna till synnedsättning.

Personer som lider av denna synnedsättande ögonsjukdom får svårare att urskilja detaljer centralt i synfältet. Eftersom syncellerna i näthinnan dör, får man sänkt synskärpa, sämre kontrastseende och kan även få svårt att se skillnad mellan olika färger. Nedsättningen startar centralt och sprider sig utåt i synfältet.

Den här försämringen påverkar livskvaliteten och gör att vi har svårt att klara av vardagliga situationer. För att klara sig i vardagen behöver personer med AMD bra belysning, hög kontrast och man behöver lära sig hur man utnyttjar den synförmåga sin finns på bästa sätt.

Bättre synkvalitet, bättre kontrastseende och fullt UV-skydd

En nyutvecklad lins - AMD Comfort - erbjuder personer med åldersförändringar i gula fläcken en klart förbättrad synkvalitet.

En speciellt framtagen filterfärg erbjuder bästa möjliga skydd mot skadligt UV-ljus vilket ökar komforten och skyddar ögonen.

AMD Comfort-filtret reducerar en stor mängd av det kortvågiga blåa ljuset vilket ytterligare ökar komforten samtidigt som tillräckligt mycket släpps igenom för att behålla färgseendet, vilket är viktigt för behagligt seende.

AMD-Comfort-linsens design skapar en förstoring vilket gör att fler synceller på näthinnan aktiveras. Det här ger en ökad förmåga att urskilja små detaljer vilket kan vara avgörande om man kan läsa en text eller inte.

Kombinationen av dessa egenskaper leder till bättre synkomfort genom bättre kontrastseende och synskärpa. Användaren av AMD Comfort kan njuta av bättre komfort under lång tid.

Fördelarna med AMD Comfort

  • Ökad kontrast
  • Förstoring
  • Bättre skärpedjup

AMD Comfort erbjuder personer med åldersförändringar i gula fläcken och många andra ögonsjukdomar, att njuta av fler aktiviteter och därmed en ökad livskvalitet. Det blir enklare att känna igen ansikten, enklare upptäcka och bedöma trappsteg och möjlighet att se mindre detaljer. Kort och gott få en säkrare känsla i vardagen både hemma och utomhus.

AMD Comfort finns tillgånglig som enkelslipade glas, progressiva eller som bifokala. Det finns möjlighet att koplettera med ett fotokromatiskt eller polariserande alternativ om det passar behoven bättre.

AMD Comfort kan även förbättra synförmågan för personer med andra synnedsättningar, tex till följd av grön starr (glaukom) eller diabetes (diabetesretinopati). Det är därför värt att prova AMD Comfort även om man inte lider av just AMD.