Mail info@multilens.se   Telefon +46 (0)31 88 75 50

Visa meny

AAA

Hur produktion av Multilens optik går till

Här får du en enklare inblick i hur vår orderprocess ser ut och vad vi gör för att RX-slipade glas och synsvagsoptik men även våra lagerprodukter ska nå dig som kund. Du får följa med från ditt sista knapptryck till att ni har produkten hos er. Vi får också in ordrar som är lagda online på vår hemsida.

 

 

 

Ordermottagning

     
 

Ordern mottas

Varje dag kommer det e-post, fax och post från optiker runt hela Sverige och även utlandet, både från syncentraler och optikerbutiker. Ordrarna sorteras upp och skickas till respektive avdelning som tar hand om ordern.

     
 

Inmatning i vårt system

Glasögonreceptet matas in vårt datasystem, så att vi under hela inslipningsprocessen kan följa glas och båge i två tillverkningslinser; RX-slipade glas eller synsvagsoptik. 

     
 

RX-beräkning

RX-glasen måste först beräknas exakt hur de skall slipas. Vi använder ett egenutvecklat program för alla glastyper och slipningar. Det handlar om flerfokala glas, prismaglas, bildförstoring eller andra ovanliga och vanliga styrkor.

     
     
     
 

 

Sliperi - tillverkning av linser

     
 

Blockning av glas

Råglaset blockas för fräsning och slipning. I de flesta fall är det glasets (d.v.s. plastmaterialets) bakre sida som slipas till beställd styrka med hög precision med utgångspunkt från de värden som vi räknat ut tidigare.

     
 

Fräsning av glas

Grovfräsningen av kurvan sker helautomatiskt under professionell övervakning. De mest komplicerade RX-glasen kan man dock inte slipa med datastöd utan då är det fråga om kvalificerat hantverk.

     
 

Polering av glas

Sedan poleras glasen med hjälp av verktyg anpassade till glasens styrka och form.

     
 

Avblockning

Sista momentet i sliperiet är avblockning, där blocken som monterats på glasens framsida tas bort.

     
     
     

 

 

Ytskiktsbehandling

     
 

Färgning av linser

Filterfärgning är en ytbehandlingsmetod. Vi gör alla filterglas och färger själva enligt "recept" och skalor som vi utvecklat i samarbete med våra kunder. Färgfiltret kan även adderas till linser med ett polariserande eller fotokromatiskt skikt som ändras efter solljuset. Du bestämmer - vi utvecklar och tillverkar.

     
 

DURA – hårdskiktsbehandling

Efter slipningen ytbehandlas numera merparten av våra RX-glas. ML DURA är en metod som gör glasytan hård och i princip okänslig för repor.

     
 

PRIMA - antireflexbehandling

ML PRIMA innebär att glasen efter ML DURA-skiktet får ett superantireflex-skikt. Den metod vi använder är den mest avancerade hittills i Europa och vi har haft god hjälp och en kvalificerad utbildning av våra schweiziska leverantörer.

     
     
     

 

 

Montering och ihopsättning

     
 

Inslipning av linser i båge

Efter ytbehandlingen formslipas och monteras glasen in i ett par bågar. Här i inslipningsverkstaden tillverkas ML BINO, ett hjälpmedel inom synsvagsoptik för de som vill läsa binokulärt på kortare avstånd.

     
 

SOL – montering av filterbågar

Här sätts våra egna filterbågar ihop tillsammans med olika filtersolglas. Vi har för det mesta filterglas i lager och här sätts de då ihop tillsammans med våra filterbågar. Färdiga filterbågar skickas sedan upp till lagret hos vår plock- och packavdelning.

     
 

OPTIO - sammansättning av speciallinser 

ML OPTIO finns i oändligt många varianter och det är just det som är tanken att vi kan skräddarsy när- och avståndsglas i ett flerfokalt system. Det vi har utvecklat här i vårt specialsliperi är något världsunikt som vi behåller för oss själva. Ett resultat som vi är mycket stolta över.

     
 

VIDI / SYSTEM - sammansättning av linser till system 

ML VIDI är vårt eget kikarsystem för synsvaga och i olika yrkessammanhang för närarbete. VIDI-avdelningen är ett väl avgränsat, dammfritt eget sliperi, där PRIMA-behandlade glas byggs ihop till individuellt anpassade system.

     
 

RX-koll – en extra kvalitetskontroll 

Här tar vi en extra koll på de lite mer avancerade glasen så att de håller en hög standard, allt för att ni som kund ska få glas med mycket god kvalitet.

     
     
     

 

 

Plock, pack och leverans

     
 

Plock från lager

PSP är vår sista avdelning som har hand om era produkter. Här uppe har vi även ett lager på färdiga filter-lösningar som snabbt kan plockas och skickas iväg till er, ibland samma dag.

     
 

Paketering

Här genomförs en sista yttre kontroll att allt är med och sedan paketeras produkten med tillhörande fodral, putsduk och kartong.

     
 

Paketering och leverans

Till sist packas produkterna ner i en större kartong och skickas iväg till dig som kund i både Sverige och övriga världen. Idag har vi kunder från många olika länder, alltifrån våra grannländer Norge, Danmark, Finland och Island till länder lite längre bort som Tyskland, USA, Saudi-Arabien, Israel m.fl. 

     
     

Tack för besöket!

Vi hoppas att du har fått en bättre inblick i hur vi går till väga för att leverera er produkt. Du är självklart välkommen hit personligen om du vill se hur vi arbetar i praktiken. Slå gärna en signal först!